Översättningar

Optimal DocTech som sysslar med Teknisk Dokumentation och översättningar erbjuder en tjänst inom tolknings- och översättningsområdet. Tjänsten (DocTech AudioPro) som vi tror kommer att medföra stora besparingar för de Kommunala Förvaltningarna och andra myndigheter som brukar anlita tolkar lanseras nu i dagarna.
Konceptet går helt enkelt ut på att varje gång information behöver kommuniceras till icke svensktalande kan vi åta oss tjänsten att översätta kommunikationen som vi sedan läser inspelningen därav i professionell inspelnings studio. Inspelningen levereras som ljudfiler eller på CD. Man kan även lägga ljudfilerna på sin hemsida varifrån åhörarna kan ladda ner dem eller lyssna på dem direkt därifrån. Om man vill göra en presentation av informationen till en grupp kan vi anlitas för att göra en professionell presentation. Myndigheterna brukar ibland göra skriftliga översättningar till de störst representerade modersmålen men en avsevärd stor mängd nyanlända är analfabeter.
Länken här leder till ett exempel på översättning och inspelning vi gjorde för B.I.M. media AB, i Karlskoga som såldes till 90 kommuner:  
http://www.saffle.se/sv/sabo/informationsfilmer/tigringa/Om man tänker sig att ett informationsstycke behöver kommuniceras till ett flertal grupper individer vid olika tillfällen; och man behöver hjälp av tolk till varje tillfälle, då är det inte svårt att räkna ut hur mycket myndigheterna gör i besparingar genom att använda sig av denna tjänst. Kostnaden för köparen att använda denna tjänst är en taxa per ord 3.70 kr, dock 500 SEK som lägst, precis som vid vanlig tolkning. Det enda som tillkommer därutöver är inspelningskostnaden. Man betalar bara en gång men kan presentera informationen hur många gånger som helst!