DocTech AudioPro-tjänsten

Optimal DocTech, din innovativa dokumentations- och språktjänstpartner är stolt över att erbjuda sina uppskattade kunder sin senaste översättningstjänstlösning: DocTech AudioPro.DocTech AudioPro-tjänsten är en tjänst där kunder ger oss ett manuskript som han eller hon vill kommunicera med sin publik muntligen eller i en presentationsformat  som projicerade bilder, eller båda. Tjänsten stöder för närvarande av kommunikationer :

  • Från svenska till tigringa         (Vice versa)
  • Från engelska till tigringa       (Vice versa)
  • Från svenska till amharinga   (Vice versa)
  • Från engelska till amharinga  (Vice versa)

 

Optimal DocTech översätter all information till valfritt språk oklandrat och spelar in läsningen i en professionell inspelningsstudio. Klienten kan ta emot inspelningarna i form av ljudfiler och kan sprida informationen var som helst, när som helst. Läs gärna på http://doctech.se/oversattningar/